O BANKU
|     HISTORIA BANKU     |     ORGANY STATUTOWE (WŁADZE)     |
Historia Banku Spółdzielczego w Gorlicach
Jesteśmy na rynku od 1870 r. i prowadzimy nieprzerwanie działalność w zakresie obsługi miejscowego społeczeństwa.

Bank Spółdzielczy w Gorlicach został założony pod nazwą "Towarzystwo Zaliczkowe" we wrześniu 1870 r. przez Wojciecha Biechońskiego, działacza gospodarczego, społecznego, uczestnika ruchu niepodległościowego (Komisarz Rządu Narodowego w Powstaniu styczniowym 1864 r.).

Towarzystwo Zaliczkowe, które powstało w okresie zaboru austriackiego, a którego celem była samoobrona ludności miejskiej i wiejskiej przed lichwą odegrało bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym obsługiwanego terenu.

Znaczenie i rola Towarzystwa w tym okresie była o tyle duża, że powstało ono w terenie samorzutnie, z inicjatywy miejscowej jako pierwsze w powiecie gorlickim, a zarazem jedno z pierwszych w Galicji.

Nazwa, zadania i funkcje Banku zmieniały się i narastały historycznie. Bank przybierał kolejno nazwy:
Kasa Zaliczkowa w 1924 r.,
Bank Spółdzielczy w 1942 r.,
Gminna Kasa Spółdzielcza w 1950 r.,
Kasa Spółdzielcza w 1956 r.,
Bank Spółdzielczy w 1961 r., pod którą to nazwą występuje do dnia dzisiejszego.

Na przestrzeni lat, mimo zawieruch wojennych, różnych przeobrażeń i transformacji ustrojowych Bank nie przeżywał kryzysów zagrażających jego istnieniu. Z roku na rok umacniał swoją pozycję. Ulegał stopniowym przeobrażeniom, następował jego dynamiczny rozwój na wskutek przyjmowania nowych zadań i kompetencji, rozszerzanie terenu działania, dołączenia Banków Spółdzielczych w Ropie i Łużnej, otwieranie Punktów Kasowych poza siedzibą Centrali.

Bank z małej spółdzielni o ograniczonej działalności zwanej "Kasą wypłat" przekształcił się w nowoczesny, samodzielny Bank o stabilnych funduszach własnych, nowoczesnej infrastrukturze techniczno - informatycznej z szeroką ofertą produktów bankowych.

Podstawowym zadaniem Banku Spółdzielczego w Gorlicach jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspakajanie potrzeb finansowych udziałowców, klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, zachowanie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz działania na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego środowiska lokalnego.

Bank Spółdzielczy posiada bogatą, dobrą tradycję i doświadczenie w zakresie obsługi lokalnego społeczeństwa.

Dzień dzisiejszy stwarza dla Banku nowe możliwości a konkurencja i rosnące wymagania klientów stawiają przed Bankiem coraz to nowsze zadania, którym Bank stara się jak najlepiej sprostać.

Dobre rozeznanie w środowisku lokalnym oraz znajomość klientów pozwalają na szybką i sprawną obsługę.
Klienci darzą Bank Spółdzielczy wieloletnim zaufaniem.
Wzrasta liczba członków Banku, klientów, liczba rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych, rachunków bieżących, kredytobiorców.
Władze Banku Spółdzielczego w Gorlicach
Rada Nadzorcza Banku:
  Barbara Staniszewska - Przewodniczący Rady
  Józef Hycnar - Zastępca Przewodniczącego Rady
  Tadeusz Kijek - Sekretarz Rady
Członkowie Rady Nadzorczej Banku:
  Barbara Janik
  Jan Machowicz
  Zofia Rząca
  Anna Szczepanek
  Maria Tarsa
  Maria Zagrajczuk
Zarząd Banku:
  Jerzy Jemioła - Prezes Zarządu Banku
  Krystyna Michalec - Wiceprezes Zarządu Banku ds. Finansowo-Księgowych
  Monika Jajko - Wiceprezes Zarządu Banku ds. Handlowych     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy w Gorlicach
2007-2013
Bank Spółdzielczy w Gorlicach, ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
tel. +48 18 353 54 01, +48 18 353 72 00,  fax wew. 29, skr. pocztowa 89
e-mail: bsgorlice@kki.pl