Weryfikacja numeru PESEL

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • kartę kredytową,
  • udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.

  Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

 2. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w placówce naszego Banku jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.


  Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.


  Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnej naszej placówce Banku.
  Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych placówkach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.


  Pamiętaj


  Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

  • na stronie www.gov.pl,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w urzędzie gminy.


  Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.