STRONA GŁÓWNA               KONTAKT           LOGOWANIE DO SYSTEMU
WITAMY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORLICACH

Nasz Bank należy do grupy banków spółdzielczych w Polsce o najdłuższej tradycji. Prowadzi nieprzerwanie działalność w zakresie obsługi miejscowego społeczeństwa od 1870 roku. Z roku na rok Bank umacnia swoją pozycję na rynku. Dzięki przyjmowanym nowym zadaniom i kompetencjom następuje jego dynamiczny rozwój z coraz większym terenem działania.
Podstawowym zadaniem Banku Spółdzielczego w Gorlicach jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspakajanie potrzeb finansowych udziałowców, klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, zachowanie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego środowiska lokalnego.
TalentowiSKO
W miesiącu wrześniu wystartował program edukacyjny TalentowiSKO, który skierowany jest do uczniów ze wszystkich grup wiekowych działających w ramach Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Celem progamu jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
W ramach programu TalentowiSKO przeprowadzany jest konkurs, w którym można wygrać cenne nagrody. Wszystkie potrzebne informacje uzyskają Państwo w placówce Banku bądź na stronie internetowej programu www.talentowisko.pl.
Patronat nad programem sprawują: Kuratorium Oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Duża Rodzina
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Gorlicach przystąpił do programu "Gorlickiej Dużej Rodziny", której inicjatorem jest Miasto Gorlice.
W ramach realizowanego programu Bank umożliwia korzystanie przez Rodziny Wielodzietne, posiadające kartę dużej rodziny z następujących przywilejów:
  • 50% zniżki za prowadzenie rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego "ROR",
  • 100% zniżki za przelewy dokonywane z ROR,
  • 50% zniżki na prowizję od przyznanego kredytu okazjonalnego na dowolny cel,
  • 30% zniżki na oprocentowanie od kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku.
  PRZYDATNE INFORMACJE
     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy w Gorlicach
2007-2013
Bank Spółdzielczy w Gorlicach ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
tel. +48 18 353 54 01, +48 18 353 72 00, fax wew. 29, skr. pocztowa 89
e-mail: bsgorlice@kki.pl