STRONA GŁÓWNA               KONTAKT           LOGOWANIE DO SYSTEMU
WITAMY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GORLICACH

Nasz Bank należy do grupy banków spółdzielczych w Polsce o najdłuższej tradycji. Prowadzi nieprzerwanie działalność w zakresie obsługi miejscowego społeczeństwa od 1870 roku. Z roku na rok Bank umacnia swoją pozycję na rynku. Dzięki przyjmowanym nowym zadaniom i kompetencjom następuje jego dynamiczny rozwój z coraz większym terenem działania.
Podstawowym zadaniem Banku Spółdzielczego w Gorlicach jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspakajanie potrzeb finansowych udziałowców, klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego, zachowanie bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów oraz działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego środowiska lokalnego.
KOMUNIKAT dla posiadaczy kart płatniczych VISA do rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych i POL-Konto
Szanowni Państwo

Zarząd Banku Spółdzielczego w Gorlicach uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2015 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w złotych i w walutach wymienialnych oraz w zakresie funkcjonowania kart debetowych VISA. Wynikają one z wymogów Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących bezpieczeństwa transakcji internetowych od dnia 1 lutego 2015 r.

Infromujemy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich wydanych kart do rachunku, bezpośrednio w placówce Banku lub aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl.

Zabezpieczenie 3D Secure stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w internecie u akceptantów oferujących tego typu zabezpieczenia a polega na podaniu przez użytkownika karty hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, koniecznego do zatwierdzenia transakcji.

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędna jest aktualizacja numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl,
  • podać numer PESEL,
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmieniać kod PIN,
  • zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
TalentowiSKO
W miesiącu wrześniu wystartował program edukacyjny TalentowiSKO, który skierowany jest do uczniów ze wszystkich grup wiekowych działających w ramach Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Celem progamu jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości.
W ramach programu TalentowiSKO przeprowadzany jest konkurs, w którym można wygrać cenne nagrody. Wszystkie potrzebne informacje uzyskają Państwo w placówce Banku bądź na stronie internetowej programu www.talentowisko.pl.
Patronat nad programem sprawują: Kuratorium Oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.
Duża Rodzina
Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Gorlicach przystąpił do programu "Gorlickiej Dużej Rodziny", której inicjatorem jest Miasto Gorlice.
W ramach realizowanego programu Bank umożliwia korzystanie przez Rodziny Wielodzietne, posiadające kartę dużej rodziny z następujących przywilejów:
  • 50% zniżki za prowadzenie rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego "ROR",
  • 100% zniżki za przelewy dokonywane z ROR,
  • 50% zniżki na prowizję od przyznanego kredytu okazjonalnego na dowolny cel,
  • 30% zniżki na oprocentowanie od kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne.
Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku.
  PRZYDATNE INFORMACJE
     PARTNERZY
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy w Gorlicach
2007-2013
Bank Spółdzielczy w Gorlicach ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
tel. +48 18 353 54 01, +48 18 353 72 00, fax wew. 29, skr. pocztowa 89
e-mail: bsgorlice@kki.pl