STRONA GŁÓWNA               KONTAKT           LOGOWANIE DO SYSTEMU
OFERTA
Bank Spółdzielczy w Gorlicach świadczy usługi zarówno klientom indywidualnym jak też rolnikom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą.
Klienci banku mogą korzystać z wielu produktów bankowych oraz nowoczesnych usług bankowości elektronicznej.
Szczegóły oferty dla poszczególnych grup klientów przedstawione są w podrozdziałach:
OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH - RACHUNKI / LOKATY
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR
- najtańszy i najwygodniejszy sposób zarządzania środkami pieniężnymi, służy do:
 • gromadzenia oszczędności,
 • przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
 • zaciągania kredytu w ROR (odnawialny limit kredytowy na 2 lata do wysokości 3-krotnych miesięcznych wpływów),
 • ubiegania się o karty płatnicze (międzynarodowe oraz własne Banku).

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO JUNIOR
- przeznaczony do samodzielnego dysponowania środkami przez osoby w wieku od 13 do 18 lat.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO STUDENT
- otwierany dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia w szkołach wyższych lub policealnych.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO SENIOR
- otwierany i prowadzony dla osób, które osiągneły 60 rok życia.
Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT
- służący do gromadzenia środków pieniężnych.
Rachuneki oszczędnościowe dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych (SKO), Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Lokaty i depozyty

Tabela obowiązuje od dnia 06.03.2015r.

Okres % w stosunku rocznym
1 miesięczne 0,60 %
2 miesięczne 0,80 %
3 miesięczne 1,35 %
4 miesięczne 1,35 %
5 miesięczne 1,40 %
6 miesięczne 1,50 %
9 miesięczne 1,60 %
12 miesięczne 1,60 %
18 miesięczne 1,70 %
24 miesięczne 1,75 %
36 miesięczne 1,75 %
48 miesięczne 1,75 %


 • Lokaty na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE):
   - oprocentowanie zmienne: 4,25 % w stosunku rocznym (od dnia 15.06.2013r.), 3,25 % w stosunku rocznym (od dnia 01.01.2015r.), 2,50 % w stosunku rocznym (od dnia 15.05.2015r.)
   - kapitalizacja odsetek roczna
   - odsetki nieopodatkowane
 • OFERTA DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, ROLNIKÓW, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI
  Rachunek bieżący
  - służy do:
  • gromadzenia środków,
  • przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych,
  • zaciągania kredytu odnawialnego w rachunku,
  • ubiegania się o karty płatnicze (międzynarodowe oraz własne Banku).
  HOME BANKING
  Świadczenie usług bankowych za pośrednictwem elektronicznego systemu zdalnej obsługi bankowej obejmuje:
  • udzielanie informacji o rachunkach, kredytach, transakcjach na kontach, ostatniego wyciągu, historii oprocentowania,
  • przekazywanie komunikatów,
  • wykonywanie operacji na rachunkach (przelewy),
  • współpraca z systemem księgowo-finansowym klienta,
  • wyciągi.
  Lokaty i depozyty
  • lokaty terminowe,
  • minimalna wpłata 2.000 zł,
  • oprocentowanie zmienne (w stosunku rocznym),
  • kapitalizacja odsetek po deklarowanym okresie,

  Tabela obowiązuje od dnia 06.03.2015r.


  Okres % w stosunku rocznym
  10-cio dniowe 0,30 %
  20-to dniowe 0,50 %
  30-to dniowe 0,60 %
  1 miesięczne 0,60 %
  2 miesięczne 0,80 %
  3 miesięczne 1,35 %
  4 miesięczne 1,35 %
  5 miesięczne 1,40 %
  6 miesięczne 1,50 %
  12 miesięczne 1,60 %
  18 miesięczne 1,70 %
  24 miesięczne 1,75 %
  36 miesięczne 1,75 %
  48 miesięczne 1,75 %

  Gwarancje i poręczenia bankowe
  Udzielane przez bank osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną na zabezpieczenie wykonania wobec nich zobowiązań wynikających z umów.

  • prowizja od udzielenia gwarancji i poręczeń do 90 dni - 2% kwartalnie
  • prowizja od udzielenia gwarancji i poręczeń powyżej 90 dni - 1% kwartalnie
       PARTNERZY
  Copyright  ©   Bank Spółdzielczy w Gorlicach
  2007-2013
  Bank Spółdzielczy w Gorlicach, ul. Stróżowska 1, 38-300 Gorlice
  tel. +48 18 353 54 01, +48 18 353 72 00,  fax wew. 29, skr. pocztowa 89
  e-mail: bsgorlice@kki.pl